Historie

Založení hasičského sboru v Daňkovicích

Co bylo hlavním impulzem k založení našeho sboru, to už nemůžeme přesně zjistit. Zdá se, že faktorů bylo více. Jednak to zcela určitě byl požár domku Josefa Slavíčka v únoru 1909, který ukázal potřebu organizovaného boje proti ohni (více o tomto požáru v následujícím textu). V obci sice byla k dispozici ruční stříkačka z roku 1877, předtím ale dlouho nehořelo a při hašení se mohla projevit malá vycvičenost k obsluze stříkačky. Ustavení sboru pak bylo prostředkem k trvalému zajištění kvalifikované obsluhy již zakoupené hasičské stříkačky. Na obyvatele tehdejších Daňkovic také určitě působily příklady z blízkého okolí. V roce 1908 totiž byly ustaveny sbory dobrovolných hasičů hned ve třech Sousedních obcích: v Líšné, v Krásném a ve Spělkově. Pro inspiraci těmito Příklady by svědčila i okolnost, že si daňkovští hasiči opatřili stříkačku a veškeré další vybavení od fi rmy Vystrčil a syn Telči, stejně jako o 4 roky dříve hasiči z Krásného. Jak to bylo obvyklé i v jiných obcích, praktické kroky k založení sboru podnikal přípravný výbor, tzv. „zakládající komitét“, který tvořili: František Kubík, Josef Neděla a František Slonek. Členové přípravného výboru vypracovali návrh stanov, ty pak 11. dubna 1912 schválil obecní výbor (tak se tehdy nazývalo zastupitelstvo) a svůj podpis k nim připojil starosta obce Josef Kadlec. Stanovy byly hned prostřednictvím Okresního hejtmanství v Novém Městě na Moravě předloženy moravskému místodržitelství v Brně spolu s žádostí o povolení nového spolku. Pověstná rakouská byrokracie zapracovala poměrně rychle, takže už 26. dubna 1912 místodržitelství stanovy schválilo a založení spolku vzalo na vědomí.

© 2024 SDH Daňkovice    |    Příhlášení do administrace